Author Archive for:

Op 14-15 mei en 18-19 juni organiseert Rootlink een masterclass voor professionals in de stedelijke vernieuwing over burgerparticipatie.
De masterclass City Stories brengt twee belangrijke werelden bij elkaar: theorie en praktijk. Aan de hand van het onderzoek van Hendrik Wagenaar (Universiteit Leiden) en Maurice Specht
(NSCR) behandelen we enkele actuele thema’s rondom burgerparticipatie, zoals:
• wat is de veranderende rol en opvatting over actief burgerschap en haar plaats binnen stedelijke vraagstukken.
• hoe ontstaat de capaciteit om te participeren en hoe ontwikkel je dat.
• hoe komen duurzame samenwerkingsverbanden tot stand die ook tot concrete resultaten leiden.
• welke kansen zijn er bij het organiseren van bijeenkomsten tussen bewoners, professionals en beleidsmakers.

Advertisements

November 13 photo´s